مرکز مشاوره و خدمات مامایی دوجان در شهر مشهد برای ارائه خدمات شایسته و با کیفیت به بانوان محترم دایر شده است.

کلاس های آموزشی

نکات و آموزش های لازم برای اقدام به بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان در کلاس های ما.

مامای همراه

مامای همراه

با تیم مجرب و حرفه ای روز زایمان در کنارتون هستیم.

یوگای بارداری

یوگای بارداری

تمامی کلاس های ورزشی زیر نظر ماماهای متخصص و آموزش دیده برگزار می شوند.

نمایی از مرکز ما

ابزارها

همکاری با کادر مجرب

تمامی ماماهایی که مشغول همکاری با ما هستند دارای تجربه و صلاحیت های لازم از سازمان های زیر ربط می باشند.

مجوز فعالیت ما

مجوز فعالیت ما از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.