🎈مامای همراه کیست؟

مامای همراه فردی است که علاوه بر تحصیلات مامایی دوره ی مخصوصی را گذرانده تا بتواند به طور اختصاصی در کنار مادر باردار باشد و با انجام یک سری تکنیک های تخصصی باعث کاهش طول زایمان، کاهش احتمال سزارین و کاهش درد زایمان شود.

مامای همراه می تواند از بدو بستری تا هنگام ترخیص در کنار مادر حضور داشته باشد اما به طور معمول مامای همراه از فاز فعال زایمان تا حدود ۶ ساعت در کنار مادر هست و او را در شیر دهی و مراقبت از نوزاد نیز کاملا حمایت می کند که در این صورت تشخیص زمان حضور مامای همراه با پرسنل بیمارستان است.

خدمات مامای همراه مطابق با تعرفه ی وزارت بهداشت است و لازم به ذکر است که مامای همراه اجازه ی هیچگونه مداخله ی پزشکی را ندارد و به مادر از نظر عاطفی ، یادآوری تکنیک های تنفسی،طب فشاری،رایحه درمانی،آموزش پوزیشن های مناسب برای نزول سر جنین و … همراهی می کند.

حمایت روحی مامای همرته باعث ایجاد یک تجربه مثبت از زایمان برای مادر و نیز اطرافیان اون می شود. همچنین احتمال بروز افسردگی پس از زایمان را در‌ مادر کاهش می دهد.

برای داشتن مامای همراه در شهر مشهد میتوانید با مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی دوجان تماس حاصل فرمایید.