هدف ما ارائه خدمات شایسته و با کیفیت به بانوان محترم می باشد.

کلاس های آموزشی

آموزش و نکات اقدام به بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان در کلاس های دوجان سنتر.

مامای همراه

مامای همراه

با تیم مجرب و حرفه ای روز زایمان در کنارتون هستیم.

یوگای بارداری

یوگای بارداری

تمامی کلاس های ورزشی زیر نظر ماماهای متخصص و آموزش دیده برگزار می شوند.

نمایی از مرکز ما

ابزارها