محاسبه کالری مورد نیاز بدن

BMR

مقدار انرژی موجود در یک ماده غذایی یا نوشیدنی توسط واحدی به نام ” کالری ” اندازه گیری می شود . وقتی ما بیشتر از کالری مورد نیاز روزانه میخوریم و می نوشیم ، بدن برای عملکرد طبیعی و زنده نگه داشتن ما به انرژی نیاز دارد . بدن ما کالری اضافه را تبدیل به چربی می کند که با ادامه پیدا کردن این روند ممکن است دچار اضافه وزن شویم . برای حفظ وزن ایده ال ، باید انرژی ای که به بدن خود وارد می کنیم همان اندازه انرژی ای باشد که در فعالیت های بدنی و سایر عملکرد ها مصرف می کنیم ! هرچه شدت انجام یک فعالیت بیشتر باشد میزان مصرف کالری در بدن افزایش می یابد . به عنوان مثال ، در پیاده روی سریع نسبت به پیاده روی با سرعت متوسط کالری بیشتری سوزانده می شود . بطور میانگین یک آقا در روز حدود ۲۵۰۰ کیلو کالری و یک خانوم به ۲۰۰۰ کیلو کالری در روز نیاز دارد ، که این مقدار بر اساس سن ، سایز بدن ، قد ، میزان فعالیت و عوامل دیگر بستگی دارد. در خانوم های باردار میزان کالری مورد نیاز بدن بین ۱۰۰ – ۳۰۰ کیلوکالری افزایش می یابد . که البته این افزایش دریافت کالری نباید به طور مساوری در سیر دوران بارداری تقسیم شود . در دوران بارداری توصیه می شود که در سه ماهه ی اول ، دوم و سوم به ترتیب صفر ، ۳۴۰ ، ۴۵۲ کیلو کالری در روز به میزان برآورد شده ی نیاز به انرژی در وضعیت غیر باردار افزوده شود .   

محاسبه کالری مورد نیاز

محاسبه کالری مورد نیاز

آقا خانم