پیش بینی

رنگ چشم

رنگ چشم یک ویژگی ژنتیکی است و توسط جفت شدن ژن هایی که از شما و همسرتان به ارث می رسد تعیین می شود . رنگ چشم مانند رنگ پوست و مو به پروتئینی به نام ملانین بستگی دارد . در بدن ما سلول هایی به نام ملانوسیت وجود دارند که وظیفه آنها ترشح ملانین است . با گذشت زمان اگر ملانوسیت ها فقط کمی ملانین ترشح کنند رنگ چشم های کودک شما آبی خواهد بود و اگرملانین به مقدار بیشتری ترشح شود رنگ چشمان فرزند شما سبز یا فندقی می شود و اگر میزان ملانین خیلی بیشتر باشد چشم ها قهوهای به نظر می رسند ( شایعترین رنگ چشم ) و در برخی موارد ممکن است رنگ چشم ها خیلی تیره به نظر برسند . تولید ملانوسیت ها حدود یک سال طول می کشند بنابراین تشخیص رنگ نهایی چشم های کودکتان قبل از تولد یک سالگی اش ممکن نیست .

در هنگام تولد رنگ چشم نوزادان روشن است زیرا در بدو تولد تعداد ملانین ها کم است . هنگامی که فرزند شما شش ماهه شد رنگ چشمهایش شروع به تغییر می کند و به تدریج با توجه به ژن هایی که از شما و همسرتان به ارث برده سایه های متفاوتی به خود می گیرد . درسن ۳ سالگی رنگ چشم ها مشخص شده و تغییر بیشتری نمی کند .

  • اگر والدین هردو چشم های آبی داشته باشند ، ۹۹٪ احتمال دارد که رنگ چشم های کودک نیز آبی شود .
  • اگر والدین هردو چشم های قهوه ای داشته باشند ، ۷۵٪ احتمال دارد که رنگ چشم های کودک نیز قهوه ای شود .
  • اگر والدین هردو چشم های سبز داشته باشند ، ۹۹٪ احتمال دارد که رنگ چشم های کودک نیز سبز شود .
  • اگر والدین هردو چشم های فندقی داشته باشند ، ۹۹٪ احتمال دارد که رنگ چشم های کودک نیز فندقی شود .

در موارد استثنا نوزادان با یک چشم قهوه ای و چشم دیگر آبی به دنیا می آیند که به آن سندرم واردنبورگ گفته می شود . سندرم واردنبورگ یک اختلال ژنتیکی نادر است و مطالعات برای یافتن این اختلال هنوز در حال انجام است . با استفاده از ابزار زیر می توانید رنگ چشم های نوزادتان را پیش بینی اما توجه داشته باشید که این روش کاملا دقیق نیست زیرا ژن هاتعیین کننده رنگ چشم ها هستند .

Baby's Eye Color Predictor

پیش بینی رنگ چشم نوزاد