محاسبه روز

زایمان

اکثر بارداری ها حدود ۴۰ هفته یا ۲۸۰ روز ( ۳۸ هفته بعد از زمان تخمک گذاری ) طول می کشند . به طور معمول بهترین راه برای تخمین روز زایمان اضافه کردن ۴۰ هفته یا ۲۸۰ روز به تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی شماست . لازم است بدانید که تاریخ به دست آمده تقریبی بوده و تنها ۴٪ از نوزادان در این زمان به دنیا می آیند . اگر تاریخ تخمک گذاری خود را می دانید میتوانید با اضافه کردن ۲۶۶ روز تاریخ احتمالی زایمان خود را حساب کنید . در افرادی که قاعدگی های نامنظم دارند و روز تخمک گذاری یا اولین روز از آخرین قاعدگی خود را نمی دانند می توان از سونوگرافیهای اولیه ( به دلیل دقت بالاتر ) برای تعیین روز زایمان استفاده کرد . تعیین روز احتمالی زایمان از طریق معاینه شکم نیز امکان پذیراست اما در این روش احتمال خطا بالاست زیرا در چند قلویی ها ، شکم پر ، پلی هیدرآمنیوس ( زیاد بودن مایع آمنیوتیک ) و … ارتفاع رحم تغییر می کند . اگر شما بنا به دلایلی مایل هستید که نوزادتان در ماه یا فصل خاصی به دنیا بیاید می توانید از روش های فوق تاریخ احتمالی زایمان خود را محاسبه کنید ،البته اگر خوش شانس باشید و در اقدام اول بارداری اتفاق بیوفتد ! همچنین به یاد داشته باشید که تاریخ به دست آمده می تواند چندروز ، هفته یا ماه متفاوت باشد .  برای افزایش شانس بارداری می توانید از ابزار محاسبه روز تخمک گذاری دوجان استفاده کنید . 

Due Date Calculator

محاسبه تاریخ روز زایمان