انتخاب

اسم نوزاد

اسم اولین هدیه ای است که والدین به فرزند خود می دهند . انتخاب اسم کار بسیار مهمی است زیرا می تواند جایگاه ما را در دنیا مشخص کند و نشان دهنده ی هویت ما باشد . برای پدر و مادر هایی که در انتظار ورود عضو جدید خانواده هستند انتخاب اسمی مناسب و جذاب می تواند کار سخت و استرس زایی باشد ! مناسب ترین زمان برای انتخاب اسم فرزندتان در
نیمه ی دوم بارداری است یعنی زمانی که احتمال سقط کم شده و جنسیت جنین مشخص می باشد .

با استفاده از ابزار زیر و اعمال فیلترهای موجود می توانید نام دلخواه خود را پیدا کنید :

Choosing a Baby Name

انتخاب اسم نوزاد