هدف مرکز دوجان ارائه محتوای صحیح، به روز و قابل اعتماد به بانوان عزیز می باشد.

بدین منظور جمعی از متخصصین مربوطه همراهمان شدند تا صحت و دقت مطالب ارائه شده در این سایت را بررسی کنند.

دکتر مهناز آمالی خامنه

جراح و متخصص زنان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سمیه فهیمی نیا

بیوتکنولوژیست

استادیار بخش ژنتیک انسانی در دانشگاه مک گیل

شهره آمالی خامنه

روانشناس

فارغ التحصیل از انستیتو روانشناسی تهران

دکتر سمیرا فهیمی نیا

جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر اکرم قربانی

پژوهشگر موضوعات جمعیتی

مدرس دانشگاه و مراکز آموزش عالی

دکتر مهری پریرخ

مشاور خانواده

استاد دانشگاه - پژوهشگر ادبیات کودک