محاسبه سن

بارداری

بارداری حدود ۲۸۰ روز یا ۴۰ هفته ی کامل طول می کشد ، از نظر علمی دوران بارداری به ۳ دوره ی ۳ ماهه یعنی سه ماهه اول ، سهماهه دوم و سه ماهه سوم تقسیم می شود . برای بررسی دقیق تر سن بارداری باید بر اساس هفته و روز مشخص شود زیرا بدن مادر وجنین در هر هفته تغییرات ویژه ای می کند . برای محاسبه سن بارداری به تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی شما نیاز است  ، درست است که شما عملا در این روز باردار نیستیداما از آنجایی که پیدا کردن تاریخ دقیق تخمک گذاری و لقاح دشوار است به صورت قراردادی برای دست یافتن به سن بارداری از اولینروز آخرین پریود شما استفاده می شود . سن بارداری و تاریخ احتمالی زایمان با استفاده از سونوگرافی نیز مشخص می شود . در صورتی که قاعدگی های منظمی داشتید وتاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود را به یاد دارید می توانید با وارد کردن آن در ابزار زیر سن بارداری خود را بر اساس هفته و روز بهدست آورید : 

محاسبه سن بارداری

محاسبه سن بارداری