من فاطمه فهیمی نیا موسس و مسئول فنی مرکز دوجان هستم، از وقتی وارد رشته ی مامایی و این حرفه شدم با دغدغه های بانوان آشنا شدم متوجه شدم که بلوغ، بارداری، زایمان و یائسگی حساس ترین مراحل زندگی یک زن هستند. که متاسفانه عدم آگاهی از این دوران باعث ایجاد اضطراب و استرس و سایر مشکلات می شود. بنابراین تصمیم گرفتم با استفاده از منابع علمی معتبر و همکاری با متخصصان مربوطه بستری رو فراهم کنم برای آگاهی تمام بانوان زیرا که سلامت زنان مساوی با سلامت جامعه می باشد.